Best Logo The B.E.S.&T. Undertaking - On Line CTAS Systemlogin
  Login
 
  User Name:
  Password:
   
 
 

उपस्थिती आणि वेतनाबाबत
सर्व विभाग प्रमुखांनी आपापल्या सेवक वर्ग सदस्यांच्या जून - 2024 उपस्थितीची माहिती Daily Present Entry या मेनू मध्ये भरावी.
सदर उपस्थितीची माहिती भरण्याची तारीख दिनांक 05/07/2024 रात्री 12 वाजेपर्यंत आहे.
सदर उपस्थितीची माहिती न भरल्यास कर्मचाऱ्याच्या जून - 2024 पगाराची संपूर्ण जबाबदारी विभाग प्रमुखाची राहील.
सूचना - BEST-LMS मध्ये रजा भरण्याची तारीख 02/07/2024 आहे तसेच रजा शिफारस व मंजुरीची तारीख 04/07/2024 रात्री 12 वाजेपर्यंत आहे.
Punch Discrepancy भरण्याची तारीख 05/07/2024 आहे तसेच Punch Discrepancy मंजुरीची तारीख 05/07/2024 रात्री 12 वाजेपर्यंत आहे.
सदर सूचना आपल्या कर्मचारी व अधिकारी वर्ग यांच्या निदर्शनात आणून द्याव्यात.

सूचना - BEST-LMS मध्ये Paysheet - 05579/55603 ची रजा भरण्याची तारीख 01/07/2024 आहे तसेच रजा शिफारस व मंजुरीची तारीख 02/07/2024 रात्री 12 वाजेपर्यंत आहे.
Paysheet - 05579/55603 ची Punch Discrepancy भरण्याची तारीख 02/07/2024 आहे तसेच Punch Discrepancy मंजुरीची तारीख 02/07/2024 रात्री 12 वाजेपर्यंत आहे.

रजा प्रवास साहाय्य (LTA - 2024) अर्ज भरण्याची मुदत दिनांक 31/12/2024 आहे तसेच अर्ज शिफारस व मंजुरी दिनांक 15/01/2025 रोजी रात्री 12 वाजेपर्यंत आहे .
(सुचना : सीटास आणि एलएमएस पोर्टल व अॅप दररोज दुपारी १.३० ते २.०० ह्या वेळेत तांत्रिक कामासाठी बंद राहील).


For Any TK/Biometric Queries              Contact - AAM(TK) - (022) 22840812   
                                                                                                         Email: aamtk@bestundertaking.com
For Any Audit Queries         Contact - AAM(Audit) - (022) 22799377/392   
                                                                                                         Email: agmaudit@bestundertaking.com
For Any Technical Queries  Contact - APM (IT) - (022) 24110039    (Ext-156)
                                                                                                         Email: jayeshsurve.it@bestundertaking.com